Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2012

femaleandmale
13:26
4591 68ab
... *sob* *sob* can i has one?
Reposted fromRapha Rapha viaadamniegadam adamniegadam
femaleandmale
13:25
femaleandmale
13:23
0806 b18d
Reposted fromrantaplan rantaplan viaadamniegadam adamniegadam
femaleandmale
13:22
femaleandmale
13:22
femaleandmale
13:18
Uwielbiam małżeństwo. Cudownie jest znaleźć tę jedyną specjalną osobę, której chcesz dokuczać przez resztę życia
— Rita Rudner
femaleandmale
13:18
5627 8da9
Reposted fromamericano americano viaadamniegadam adamniegadam
femaleandmale
13:18
2189 211a
Reposted frommoniczen moniczen viasoulforme soulforme
femaleandmale
13:17
femaleandmale
13:17
3562 a8fe
Reposted fromintrigante intrigante viasoulforme soulforme
femaleandmale
13:17
3703 2b37
Reposted fromsoulforme soulforme
femaleandmale
13:17
3705 dbe5
Reposted fromsoulforme soulforme
femaleandmale
13:17
3706 bf54
Reposted fromsoulforme soulforme
femaleandmale
13:17
3710 d5c5
Reposted fromsoulforme soulforme
femaleandmale
13:16
Podniosłam dziś z ziemi liść. Palcami przesuwałam po jego żyłkach i krawędziach, wyobrażając sobie, że dotykam Twoich ramion, a pod palcami czuję napięte mięśnie i nitki żył pulsujące energią. W blasku słońca goniłam nosem zapachy, jakbym Twój odszukać próbowała. Teraz mogę się tylko mglistemu światłu dnia oddać, choć wolałabym wtulić nos w Twoją szyję. Słońce... Chodź ze mną, daleko. Chodź ze mną tam, gdzie gwiazdy nago tańczą, kłaniając się niebu. Daj rękę i chodź ze mną. Próbuję Ci spojrzeć w oczy, jakbym duszę Twoją chciała z nich wyczytać. Widzę w nich uśmiech dziecka i mądrość dojrzałego mężczyzny. Wiesz… rozczulasz mnie. Chcę się obudzić w Twoich ramionach i szeptać Ci do ucha moje zaklęcia. Zamknij oczy i czytaj między wierszami. Wokół Ciebie wiele jest pięknych kobiet, które mówią, że Cię potrzebują. Nie ulegaj ich pokusie, bo jesteś przeznaczony tylko dla mnie. Twoja Miriam.

- Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted fromperseweracje perseweracje viailoveyou iloveyou
femaleandmale
13:16
Reposted fromcouples couples
femaleandmale
13:16
Reposted fromcouples couples
femaleandmale
12:49
Play fullscreen
I remember the corner...
the corner of your smile...
Reposted fromcouples couples
femaleandmale
12:44
Reposted fromcouples couples
femaleandmale
12:44
Reposted fromcouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl